Facebook hobbyjournaal Twitter hobbyjournaal Blogspot hobbyjournaal Youtube hobbyjournaal

Huisregels bij het gebruik van het forum


U bent van harte welkom om deel te nemen aan het Forum op Hobbyjournaal.com. Find IT Media biedt aan haar leden een forum aan waar je in dialoog kunt gaan met andere leden. Respectvolle communicatie, de sfeer op de website en de veiligheid van haar bezoekers vinden wij uitermate belangrijk. Daarom heeft Find IT Media huisregels opgesteld, waar iedere gebruiker zich aan dient te houden. Deze huisregels zijn hieronder te lezen. Je krijgt alleen toegang tot het forum als je akkoord bent gegaan met de huisregels.


De huisregels zijn onderdeel van de Algemene Voorwaarden.


1. De beheerder
Het forum wordt beheerd door het Hobbyjournaal team en de zogenaamde moderators, hierna gezamenlijk te noemen: de beheerder. De beheerder behoudt zich het recht voor om bezoekers het recht tot posten te ontnemen, mochten zij zich naar het oordeel van de beheerder consequent misdragen. Ook kan de beheerder te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig acht om zo respectvolle communicatie te waarborgen.


2. Registratie
Om je te registreren op Hobbyjournaal.com dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. Tevens kan de beheerder dit e-mailadres gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook voorwaarde om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Als je e-mailadres verandert dien je de wijziging door te geven aan het Hobbyjournaal. Dit kan per e-mail naar info@Hobbyjournaal.com .


3. Plichten gebruikers
De gebruiker zal de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn.


Verder dient de gebruiker de aanwijzingen van de beheerder op te volgen. Het niet opvolgen van een aanwijzing wordt gezien als provocatie van de beheerders en gebruiker ontvangt hiervoor een ban.


4. Wat is niet toegestaan op Hobbyjournaal.com?

a. Het plaatsen van berichten die in strijd zijn met de wet.
Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend is over een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging of hun hetero/homoseksuele geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast.

b. Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust.
Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur. Klik voor meer informatie over het auteursrecht op deze link: http://www.auteursrecht.nl

c. Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal.
Het is voor gebruikers niet toegestaan om (Soft)porno of foto’s met een duidelijke erotische lading te plaatsen op het Hobbyjournaal forum. Ook berichten en foto’s en filmpjes die te gewelddadig zijn worden verwijderd.

d. Reclame maken, spammen.
In de forums mag absoluut geen reclame worden gemaakt en mogen geen commerciële berichten of verwijzingen worden geplaatst, behoudens bij het eigen profiel en in het forumonderdeel “Open dagen en beurzen” waar u informatie over de betreffende activiteit en eigen bedrijf kunt plaatsen. Ook cryptisch omschreven reclame (zoals bijvoorbeeld “het vat met kruid” of de “worstenwinkel e.d.) voor zaken die hobbyartikelen verkopen zijn niet toegestaan.
Spam is op geen enkele manier toegestaan op Hobbyjournaal.com. Hierop volgt direct een permanente ban. De gebruiker ontvangt hierover geen mail.

Ook links naar veilingsites zoals Marktplaats, eBay en Amazon of andere commerciële sites zijn niet toegestaan. Een URL mag wel in het persoonlijk profiel worden toegevoegd, mits de betreffende site niet commercieel is.
Het Hobbyjournaal behoudt zich ten allen tijde het recht voor om zelf reclame te maken.

e. Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account, zonder waarschuwing.

f. Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privé materiaal, zoals NAW gegevens, e-mails, MSN-gesprekken en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie.
Hieronder valt ook het noemen van medewerkers van Find IT Media bij naam of het gebruik van benamingen die verwijzen naar medewerkers van Find IT Media. Het plaatsen van het eigen e-mailadres is voor eigen verantwoording.

g. Het aankondigen van zelfmoord.
Het aankondigen van zelfmoord levert veel onrust op onder andere gebruikers van het forum. Speel je met zelfmoordgedachten? Schakel dan direct professionele hulp in/neem contact op met je huisarts. Hetzelfde geldt voor het aankondigen van zelfverminking en voor het uiten van serieuze bedreigingen naar mede-forummers.

h. Hengelen naar romantische contacten.
Als een account alleen wordt gebruikt om romantische contacten te zoeken wordt dit account direct permanent geblokkeerd. Het Hobbyjournaal forum is een discussieplatform en geen datingsite.

i. Het gebruik van meerdere nicknames binnen één discussie.
Bij ‘dubbelnicken’ geldt dat de tweede (alternatieve) nick, zonder waarschuwing vooraf permanent wordt geblokkeerd. Voor de hoofdnick geldt: blokkade volgens het bansysteem. Is er sprake van ‘dubbelnicken’ tijdens een tijdelijke ban, dan wordt die ban verlengd, dan wel omgezet naar een permanente ban.

j. Het plaatsen van spoilers.
Tenzij dit duidelijk in de topic titel is vermeld.

k. Het stellen van/vragen naar diagnoses of geven van aanwijzingen over medicijn- gebruik.
Ga hiervoor naar de huisarts of specialist.

l. Linken naar illegale sites/zaken (zoals illegale downloadsites).

m. Plaatsen van berichten die in overdreven mate voorzien zijn van vette of cursieve tekst of leestekens, hoofdletters en/of smileys.
Quoten moet een functie hebben: je maakt met een quote duidelijk op welk bericht je reageert. Ook het quoten van een hele openingspost is niet toegestaan: het is immers logisch dat je reageert op de openingspost.


n. Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken en oproepjes.
Het HJ forum is een discussieplatform en geen vindplaats voor deelnemers aan onderzoeken of programma’s. We willen dan ook niet dat gebruikers hiermee worden lastig gevallen.

Oproepen die niet zijn toegestaan zijn concreet:
- Oproepen met een uitermate seksueel getinte (pornografische) grondslag;
- Oproepen met een (verkapte) reclame uiting;
- Oproepen voor deelname aan onderzoeken of enquêtes;
- Oproepen waarin een website gepromoot wordt;
- Oproepen met een medische grondslag (donoren, medische testpanels);
- Oproepen van andere media (TV / bladen / etc.)

We maken hierop een uitzondering voor redactionele items en/of enquêtes met redactionele toestemming.

5. Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt?
- De beheerder kan berichten wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf.
- Wanneer een topic om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt de beheerder het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten.
- De beheerder kan een waarschuwing sturen of een ban uitdelen, wanneer een forumregel door een gebruiker wordt overtreden. Hierbij wordt het volgende bansysteem gehanteerd:

- Eerste overtreding: ban van 24 uur
- Tweede overtreding: ban van 48 uur
- Derde overtreding: ban van een week
- Vierde overtreding: permanente blokkade

Indien een gebruiker na het krijgen van een waarschuwing of ban een periode van minimaal drie maanden zonder overtreding gebruik maakt van het forum dan wordt de laatst verkregen waarschuwing of ban kwijtgescholden. Dit geldt alleen voor de laatste waarschuwing of ban, er worden dus niet meerdere bestraffingen kwijtgescholden bij een langere periode zonder incident. Een permanente ban wordt niet kwijtgescholden.

- De beheerder kan contact opnemen met de ‘abuse afdeling’ van je provider, dit kan uiteindelijk leiden tot het afsluiten van je internetaccount.

Uitzonderingen:
- Wordt een account enkel en alleen gebruikt om reclame te maken/te spammen dan mag een account per direct permanent geblokkeerd worden. Hierover ontvangt de spammer geen mail.
- Bij ernstig wangedrag waarbij (naar oordeel van de beheerder) de sfeer op de website en/of de veiligheid van de bezoekers wordt aangetast, wordt onmiddellijk een permanente ban of IP ban uitgedeeld. Dit geldt ook voor het aankondigen van zelfmoord.

Wanneer je geblokkeerd wordt zullen de moderators hier per e-mail melding van maken. Mocht je het niet eens zijn met een beslissing dan kun je hiertegen uitsluitend per e-mail bezwaar maken bij de beheerder via forum@Hobbyjournaal.com . Het standpunt van de beheerder is bindend.

6. Iemand anders misdraagt zich. Wat kan je doen?
Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken. In een dergelijk geval is het verstandig om niet te reageren. Gaat het echt te ver, meld dat dan aan de moderators, die zullen dan passende actie ondernemen. Je kunt de moderators bereiken via forum@Hobbyjournaal.com .