Facebook hobbyjournaal Twitter hobbyjournaal Blogspot hobbyjournaal Youtube hobbyjournaal

Copyright Hobbyjournaal

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Hobbyjournaal en het logo van hobbyjournaal.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Find IT Media te Kampen. Find IT Media behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Find IT Media. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Find IT Media is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan Find IT Media).

Find IT Media heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Find IT Mediaa, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Find IT Media heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.